A-
A
A+

Публикации на експерти на НИПА

"НИПА успешно завърши изпълнението на проект "Разрешаване на спорове" - Жасмина Саръиванова, Информационен бюлетин по труда, бр.7/2016 г. изтегли файл
     
"Изследване на сключените и действащите колективни трудови договори" - Д. Димитров, И. Йорданова, И. Лозев, Информационен бюлетин по труда, бр.6/2016 г. изтегли файл
     
Анализ на регистрираните от НИПА случаи на колективни трудови спорове и стачни действия през 2015 г., Информационен бюлетин по труда, бр.5/2016 г. изтегли файл
     
"Профил на новоизбраните посредници и арбитри към НИПА" - Владимир Бояджиев, Информационен бюлетин по труда, бр.6/2013 г. изтегли файл
     
"Процедури по посредничество и арбитраж, проведени от НИПА 2003-2013г." - В.Бисерова, Ив.Тилев, Информационен бюлетин по труда, бр.3/2013 г. изтегли файл
     
"10 години дейност на НИПА", Информационен бюлетин по труда, бр.3/2013 г. изтегли файл
     
"НИПА стартира публикуването на данни за колективните трудови договори в Република България" - Искрена Йорданова, Информационен бюлетин по труда, бр.3/2013 г. изтегли файл
     
"НИПА ще изгради информационна система за КТС с помощта на МОТ" - Владимир Бояджиев, Информационен бюлетин по труда, бр.10/2012 г. изтегли файл
     
"НИПА-възможност за усъвършенстване на социален диалог чрез доброволно уреждане на КТС", Информационен бюлетин по труда, бр.4/2007 г. изтегли файл
     
"Първо арбитражно производство по чл.14, ал.3 ЗУКТС" - Светлана Виденова, Информационен бюлетин по труда, бр.3/2004 г. изтегли файл
     

© Национален институт за помирение и арбитраж