A-
A
A+

Решения на съдилища по въпроси, свързани с колективното трудово договаряне и колективни трудови спорове

Решение на Конституционния съд № 27 от 15.10.1998 г.  изтегли файл
Решение на Конституционния съд № 14 от 24.09.1996 г.  изтегли файл
Решение на Върховния административен съд № 9184 от 12.07.2017 г. изтегли файл

© Национален институт за помирение и арбитраж