A-
A
A+

Публикации и документи на социалните партньори

Правото на стачка, 2002 г., изд. на КТ "ПОДКРЕПА" изтегли файл
     
Правото на стачка в сектора на обществените услуги, 2004 г., изд. на Фондация "Фридрих Еберт" и КТ "Подкрепа" изтегли файл

© Национален институт за помирение и арбитраж