A-
A
A+

Бюджет на НИПА


Съгласно Закона за публичните финанси, който в своя чл.93 разпорежда бюджетните организации да публикуват утвърдените си бюджети на своята интернет страница при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация, и в изпълнение на чл.6, ал.2, т.5 от Правилника за устройството и дейността на НИПА относно провеждането на гарантирана, открита и достъпна информационна политика за дейността на института, при спазване на разпоредбите на Конституцията и законите на страната, както и принципа за поверителност на информацията, НИПА публикува утвърдените от министъра на труда и социалната политика годишни бюджети и техните корекции.


2024


 

Промяна на бюджета на НИПА за 2024 г. изтегли файл
Промяна на бюджета на НИПА за 2024 г. изтегли файл
Бюджет на НИПА за 2024 г. изтегли файл

2023


 

Бюджет на НИПА за 2023 г. изтегли файл

2022


Отчет за изпълнението на бюджета на НИПА за 2022 г. Изтегли файл
Промяна на бюджета на НИПА за 2022 г. Изтегли файл
Промяна на бюджета на НИПА за 2022 г. Изтегли файл
Промяна на бюджета на НИПА за 2022 г. Изтегли файл
Бюджет на НИПА за 2022 г. Изтегли файл

2021


Отчет за изпълнението на бюджета на НИПА за 2021 г. изтегли файл
Промяна по бюджета на НИПА за 2021 г. изтегли файл
Промяна по бюджета на НИПА за 2021 г. изтегли файл
Бюджет на НИПА за 2021 г. изтегли файл

2020


Отчет за изпълнението на бюджета на НИПА за 2020 г. изтегли файл
Промяна по бюджета на НИПА за 2020 г. изтегли файл
Промяна по бюджета на НИПА за 2020 г. изтегли файл
Бюджет на НИПА за 2020 г. изтегли файл

2019


Отчет за изпълнението на бюджета на НИПА за 2019 г. изтегли файл
Промяна по бюджета на НИПА за 2019 г. изтегли файл
Промяна по бюджета на НИПА за 2019 г. изтегли файл
Промяна по бюджета на НИПА за 2019 г. изтегли файл
Бюджет на НИПА за 2019 г. изтегли файл

2018


Промяна по бюджета на НИПА за 2018 г. изтегли файл
Бюджет на НИПА за 2018 г. изтегли файл

2017


Промяна по бюджета на НИПА за 2017 г. изтегли файл
Бюджет на НИПА за 2017 г. изтегли файл

2016


Промяна по бюджета на НИПА за 2016 г. изтегли файл
Бюджет на НИПА за 2016 г. изтегли файл

2015


Промяна по бюджета на НИПА за 2015 г. изтегли файл
Бюджет на НИПА за 2015 г. изтегли файл

2014


Промяна по бюджета на НИПА за 2014 г. изтегли файл
Бюджет на НИПА за 2014 г. изтегли файл

2013


Промяна по бюджета на НИПА за 2013 г. изтегли файл
Промяна по бюджета на НИПА за 2013 г. изтегли файл
Бюджет на НИПА за 2013 г. изтегли файл

2012


Промяна по бюджета на НИПА за 2012 г. изтегли файл
Бюджет на НИПА за 2012 г. изтегли файл

2011


Промяна по бюджета на НИПА за 2011 г. изтегли файл
Бюджет на НИПА за 2011 г. изтегли файл

© Национален институт за помирение и арбитраж