A-
A
A+

Годишен доклад за дейността на НИПА

Годишните доклади за дейността на Националния институт за помирение и арбитраж се изготвят до министъра на труда и социалната политика на основание чл.6, ал.2, т.14 от Правилника за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж. В тях се представят обобщените резултати от едногодишната дейност на Института. Надзорният съвет на Института се произнася ежегодно относно изпълнението на целите, заложени в годишната програма за дейността на НИПА, която той приема.


Доклад за дейността на НИПА за 2023 г. изтегли файл
Доклад за дейността на НИПА за 2022 г. изтегли файл
Доклад за дейността на НИПА за 2021 г. изтегли файл
Доклад за дейността на НИПА за 2020 г. изтегли файл
Доклад за дейността на НИПА за 2019 г. изтегли файл
Доклад за дейността на НИПА за 2018 г. изтегли файл
Доклад за дейността на НИПА за 2017 г. изтегли файл
Доклад за дейността на НИПА за 2016 г. изтегли файл
Доклад за дейността на НИПА за 2015 г. изтегли файл
Доклад за дейността на НИПА за 2014 г. изтегли файл
Доклад за дейността на НИПА за 2013 г. изтегли файл
Доклад за дейността на НИПА за 2012 г. изтегли файл
Доклад за дейността на НИПА за 2011 г. изтегли файл
Доклад за дейността на НИПА за 2010 г. изтегли файл
Доклад за дейността на НИПА за 2009 г. изтегли файл
Доклад за дейността на НИПА за 2008 г. изтегли файл
Доклад за дейността на НИПА за 2007 г. изтегли файл
Доклад за дейността на НИПА за 2006 г. изтегли файл
Доклад за дейността на НИПА за 2005 г. изтегли файл
Доклад за дейността на НИПА за 2004 г. изтегли файл
Доклад за дейността на НИПА за 2003 г. изтегли файл

© Национален институт за помирение и арбитраж