A-
A
A+

Годишни цели на администрацията на НИПА

Годишните цели на администрацията на НИПА, както и отчетите за изпълнението им се представят съгласно чл.33а и чл.63 от Закона за администрацията и са документи, които съдържат информация за конкретни дейности и задачи, за очакваните резултати и впоследствие за тяхното изпълнение.

Годишни цели на администрацията на НИПА за 2023 г.  
Годишни цели на администрацията на НИПА за 2022 г. Отчет за изпълнението на годишните цели за 2022 г.
Годишни цели на администрацията на НИПА за 2021 г. Отчет за изпълнението на годишните цели за 2021 г.
Годишни цели на администрацията на НИПА за 2020 г. Отчет за изпълнението на годишните цели за 2020 г.
Годишни цели на администрацията на НИПА за 2019 г. Отчет за изпълнението на годишните цели за 2019 г.
Годишни цели на администрацията на НИПА за 2018 г. Отчет за изпълнението на годишните цели за 2018 г.
Годишни цели на администрацията на НИПА за 2017 г. Отчет за изпълнението на годишните цели за 2017 г.
Годишни цели на администрацията на НИПА за 2016 г. Отчет за изпълнението на годишните цели за 2016 г.
Годишни цели на администрацията на НИПА за 2015 г. Отчет за изпълнението на годишните цели за 2015 г.
Годишни цели на администрацията на НИПА за 2014 г. Отчет за изпълнението на годишните цели за 2014 г.
Годишни цели на администрацията на НИПА за 2013 г. Отчет за изпълнението на годишните цели за 2013 г.
Годишни цели на администрацията на НИПА за 2012 г. Отчет за изпълнението на годишните цели за 2012 г.
Годишни цели на администрацията на НИПА за 2011 г.  

© Национален институт за помирение и арбитраж