A-
A
A+

Годишни цели на администрацията на НИПА

Годишните цели на администрацията на НИПА, както и отчетите за изпълнението им се представят съгласно чл.33а и чл.63 от Закона за администрацията и са документи, които съдържат информация за конкретни дейности и задачи, за очакваните резултати и впоследствие за тяхното изпълнение.

© Национален институт за помирение и арбитраж
powered by AVISTEX