A-
A
A+

Други документи на НИПА


В този раздел са публикувани документи, които касаят административната дейност в Националният институт за помирение и арбитраж. Съгласно Правилника за устройството и дейността на НИПА те се приемат с актове на директора на института. Важна част от тях е Ръководството за административно обслужване на процедурите "Посредничество" и "Арбитраж" от НИПА, което урежда действията на служителите от администрацията на НИПА.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  
   
За реда и начина на управление, ползване, зачисляване, отчитане и поддържане на служебни автомобили изтегли файл
За административно обслужване във връзка с рубриката "Въпроси и отговори" на сайта на НИПА изтегли файл
За възлагане на обществени поръчки от НИПА (актуализирани 2015 г.) изтегли файл
За възлагане на обществени поръчки (2014 Г.) изтегли файл
За организация на документооборота в НИПА изтегли файл
За планиране, мониторинг и оценка на дейността на НИПА изтегли файл
   
ДРУГИ  
   
Ръководство за административно обслужване на процедурите "Посредничество" и "Арбитраж" от НИПА изтегли файл

© Национален институт за помирение и арбитраж
powered by AVISTEX