A-
A
A+

Харта на клиента

Хартата на клиента включва информация и описание на нивото на административното обслужване, което Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА) предоставя на представителите на работниците и служителите като общност и работодателите. С Хартата на клиента НИПА се ангажира да предоставя качествени административни услуги чрез законосъобразна и ефективна дейност на администрацията. Целта на Хартата на клиента е да разясни на потребителите какви услуги НИПА предоставя, начина, по който ги предоставя, очакванията и отговорностите на потребителите на услуги.


Харта на клиента 2014 Изтегли файл

© Национален институт за помирение и арбитраж