A-
A
A+

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ


Достъпът до обществена информация в Националния инстиут за помирение и арбитраж (НИПА) се предоставя по реда, предвиден в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и съгласно Правилата за организация и предоставяне на достъп до обществена информация в НИПА, след подаване и регистриране на Заявление-образец. Заявлението за достъп до обществена информация може да се получи на място в деловодството на НИПА, както и да се изтегли по-долу в електронен вид, да се попълни и да се изпрати на адреса на електронната пощенска кутия на НИПА - nipa@nipa.bg. Информацията за постъпилите в НИПА запитвания по Закона за достъп до обществена информация се съдържа в Годишните отчети (доклади).


Информация по чл.15 от ЗДОИ:

Звено на Националния институт за помирение и арбитраж, което отговаря за приемането и регистрирането на устните запитвания или писменните заявления за предоставяне на достъп до обществена информация е главният юрисконсулт на НИПА на адрес: гр. София 1618, кв."Овча купел", ул."Боряна"№59, бл.215А, ет.1, ап.1, телефон 02/4253750, в работно време от 09:00 до 17:30 часа.


ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ НИПА


ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ НИПА


Приложение 1 - Заявление за достъп до обществена информация


Приложение 2 - Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация


Приложение 3 - Решение за предоставяне на информация


Приложение 4 - Разходи и заплащане


Приложение 5 - Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация за повторно ползване


Приложение 6 - Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване


ГОДИШНИ ОТЧЕТИ

Годишен отчет за 2020 г. изтегли файл
Годишен отчет за 2019 г. изтегли файл
Годишен отчет за 2018 г. изтегли файл
Годишен отчет за 2017 г. изтегли файл
Годишен отчет за 2016 г. изтегли файл
Годишен отчет за 2015 г. изтегли файл
Годишен отчет за 2014 г. изтегли файл
Годишен отчет за 2013 г. изтегли файл
Годишен отчет за 2012 г. изтегли файл
Годишен отчет за 2011 г. изтегли файл

ОТГОВОР НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Отговор на заявление за достъп до обществена информация вх.№ АД-02-00001/01.03.2021 г. Изтегли файл
Отговор на заявление за достъп до обществена информация  МТСП вх.№ АУ-02-4/31.07.2020 г. изтегли файл
Отговор на заявление за достъп до обществена информация вх.№ АД-02-00001/13.02.2020 г. изтегли файл
Отговор на заявление за достъп до обществена информация вх.№ ДОИ01-31/12.11.2019 г. изтегли файл
Отговор на заявление за достъп до обществена информация вх.№ 03.07-16/14.02.2019 г. изтегли файл
Отговор на заявление за достъп до обществена информация вх.№ АД-02-1/08.02.2018 г. изтегли файл
Отговор на заявление за достъп до обществена информация вх.№ на МС 03.07-93/21.11.2017 г.  изтегли файл
Отговор на заявление за достъп до обществена информация вх.№ АД-02-1/09.02.2017 г. изтегли файл
Отговор на заявление за достъп до обществена информация вх.№ АД-02-8/17.03.2016 г. изтегли файл
Отговор на заявление за достъп до обществена информация вх.№ АД-02-00002/05.03.2015 г. изтегли файл
Отговор на заявление за достъп до обществена информация изх.№ РД-15-00010/16.02.2015 г. изтегли файл
Отговор на заявление за достъп до обществена информация вх.№ 22/07.01.2013 г. изтегли файл
Отговор на заявление за достъп до обществена информация вх.№ 99-01/30.10.2012 г. изтегли файл
Отговор на заявление за достъп до обществена информация вх.№ 1705-02/14.08.2012 г. изтегли файл
Отговор на заявление за достъп до обществена информация вх.№ 92-02/24.01.2012 г. изтегли файл
Отговор на заявление за достъп до обществена информация вх.№ ДОИ 01-15/31.03.2011 г. изтегли файл
Отговор на заявление за достъп до обществена информация от 26.02.2011 г. изтегли файл

© Национален институт за помирение и арбитраж
powered by AVISTEX