A-
A
A+

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ


Приемането на шестмесечните Планове за работата на НС на НИПА на основание чл.7 от Правилника за организацията и дейността на Надзорния съвет на НИПА предполага и отчет за тяхното изпълнение, който се внася за обсъждане и приемане от Председателя на НС на редовно заседание, следващо шестмесечния период на плана. В този раздел са представени годишните отчети за дейността на Надзорния съвет на НИПА.


Отчет за дейността на НС на НИПА за 2023 Изтегли файл
Отчет за дейността на НС на НИПА за 2022 Изтегли файл
Отчет за дейността на НС на НИПА за 2021 Изтегли файл
Отчет за дейността на НС на НИПА за 2020 Изтегли файл
Отчет за дейността на НС на НИПА за 2019 Изтегли файл
Отчет за дейността на НС на НИПА за 2018 Изтегли файл
Отчет за дейността на НС на НИПА за 2017 Изтегли файл
Отчет за дейността на НС на НИПА за 2016 Изтегли файл
Отчет за дейността на НС на НИПА за 2015 Изтегли файл
Отчет за дейността на НС на НИПА за 2014 Изтегли файл
Отчет за дейността на НС на НИПА за 2013 Изтегли файл
Отчет за дейността на НС на НИПА за 2012 Изтегли файл

© Национален институт за помирение и арбитраж