A-
A
A+

ПЛАН ЗА РАБОТА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ


В изпълнение на т.7 от Правилника за организацията и дейността на Надзорния съвет на НИПА: "Чл. 7. Надзорният съвет организира дейността си въз основа на приет от него годишен /шестмесечен/ план", НС приема шестмесечни планове, в които планира теми и въпроси, които да обсъди, и по които да вземе решения. Този раздел съдържа шестмесечните планове, приети от НС на НИПА.


План за работа на НС на НИПА 01.07.2024-31.12.2024 Изтегли файл
План за работа на НС на НИПА 01.01.2024-30.06.2024 Изтегли файл
План за работа на НС на НИПА 01.07.2023-31.12.2023 Изтегли файл
План за работа на НС на НИПА 01.01.2023-30.06.2023 Изтегли файл
План за работа на НС на НИПА 01.07.2022-31.12.2022 Изтегли файл
План за работа на НС на НИПА 01.01.2022-30.06.2022 Изтегли файл
План за работа на НС на НИПА 01.07.2021-31.12.2021 Изтегли файл
План за работа на НС на НИПА 01.01.2021-30.06.2021 Изтегли файл
План за работа на НС на НИПА 01.07.2020-31.12.2020 Изтегли файл
План за работа на НС на НИПА 01.01.2020-30.06.2020 Изтегли файл
План за работа на НС на НИПА 01.07.2019-31.12.2019 Изтегли файл
План за работа на НС на НИПА 01.01.2019-30.06.2019 Изтегли файл
Архив 2011-2019 Виж архивен файл

© Национален институт за помирение и арбитраж