A-
A
A+

СЪСТАВ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ КЪМ 31.12.2022 г.


Съгласно Закона за уреждане на колективните трудови спорове, чл.4а, ал.ал (4) и (5) Надзорният съвет се състои от по двама представители на представителните организации на работниците и служителите, на работодателите и на държавата. Представителите на държавата се определят от министъра на труда и социалната политика. Директорът на института е член на надзорния съвет по право. Представителите на организациите на работниците и служителите и на работодателите в Надзорния съвет се определят от националните им ръководни органи. Към 31 юли 2023 г. Надзорният съвет на НИПА се състои от 17 души, в съответствие със законовите разпоредби.


Заповед на министъра на труда и социалната политика за определяне на г-жа Десислава Стоянова за член на НС на НИПА Изтегли файл
Писмо от ССИ за определяне на г-н Емил Рогов за член на НС на НИПА Изтегли файл
Писмо от БСК за определяне на г-жа Жасмина Саръиванова за член на НС на НИПА Изтегли файл
Писмо от БТПП за определяне на г-жа Валентина Зартова за член на НС на НИПА Изтегли файл
Писмо от АИКБ за определяне на г-жа Росица Стелиянова за член на НС на НИПА Изтегли файл
Писмо от ССИ за определяне на г-жа Хюлиа Салиева за член на НС на НИПА Изтегли файл
Писмо от КРИБ за определяне на г-жа Румяна Георгиева за член на НС на НИПА Изтегли файл
Писмо от КТ "ПОДКРЕПА" за определяне на д-р Валери Апостолов за член на НС на НИПА Изтегли файл
Заповед на министъра на труда и социалната политика за определяне на г-жа Калина Петкова за член на НС на НИПА Изтегли файл
Писмо от БСК за определяне на г-жа Снежанка Славчева и г-жа Мария Минчева за членове на НС на НИПА Изтегли файл
Писмо от БТПП за определяне на проф. Красимира Средкова за член на НС на НИПА Изтегли файл
Писмо от КТ "ПОДКРЕПА" за определяне на г-жа Антония Златева-Боянова за член на НС на НИПА Изтегли файл
Писмо от КНСБ за определяне на г-н Николай Недев и г-жа Елка Арнаудова за членове на НС на НИПА Изтегли файл
Писмо от КРИБ за определяне на г-жа Радка Йосифова за член на НС на НИПА Изтегли файл
Писмо от АИКБ за определяне на г-н Ивелин Желязков за член на НС на НИПА Изтегли файл

© Национален институт за помирение и арбитраж