A-
A
A+
28.06.2021

НИПА разработи онлайн модул „СПРАВКА ПО ЕИК НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ДЕЙСТВАЩ КТД“

От днес, 28 юни 2021 г., онлайн модулът е достъпен и функциониращ на интернет страницата на НИПА

23.06.2021

Годишен доклад за КТД 2020

НИПА публикува Годишния доклад за колективни трудови договори за 2020 г.

22.06.2021

Редовно заседание на НС на НИПА

Приет бе Годишен доклад за КТД за 2020 г. и Актуализирана програма за популяризация на дейността на НИПА

21.06.2021

НИПА публикува данни за действащите КТД за първо тримесечие на 2021 г.

Данните за действащите КТД за първо тимесечие на 2021 са достъпни в раздел "База данни за КТД и КТС"

01.06.2021

Онлайн среща на Мрежата от агенции за мирно уреждане на трудови спорове

Директорът на НИПА Владимир Бояджиев запозна участниците с работата на института за последната година в условията на пандемия

11.05.2021

НИПА се нареди сред най-прозрачните институции в страната

Според резултатите в „Граждански одит на активната прозрачност 2021“ НИПА се нарежда на трето място

29.03.2021

Редовно заседание на НС на НИПА

Приети са Годишен доклад за дейността на НИПА за 2020 г., Отчет за изпълнението на бюджета и Отчет за работата на НС.

23.03.2021

НИПА публикува данни за субектите на КТД и сключените КТД и Анекси към тях към 31.12.2020 г.

Актуална информация към 31.12.2020 г. е достъпна онлайн в раздел "База данни за КТД и КТС" на НИПА.

19.03.2021

НИПА с грамота от конкурса за "Добри практики" 2020 на ИПА

Институтът се включи в категория "Технологични решения за открито управление"

02.03.2021

Годишни данни за действащите КТД в периода 2011-2020 г.

НИПА публикува годишни данни за основните показатели на действащите КТД през 2020 г.

© Национален институт за помирение и арбитраж
powered by AVISTEX