A-
A
A+
22.05.2023

НИПА създаде възможност за справки за КТД по икономически дейности А99 КИД-2008 на НСИ

Нова функционалност при справочните модули на НИПА

18.05.2023

Регионални срещи на НИПА в Пловдив и Пазарджик

НИПА проведе регионални срещи с представители на социалните партньори в Пловдив и Пазарджик

11.04.2023

НИПА на 20 години!

Тържествено открито заседание на НС на НИПА по случай 20 години от създаването на института

10.04.2023

НИПА публикува данни за действащите КТД към 31.12.2022 г. и КТС за периода 2010-2022 г.

Продължава тенденцията към спад на действащите КТД за периода 2022-2011 г.

04.04.2023

Съюзът за стопанска инициатива определи г-н Емил Рогов за член на НС на НИПА

Г-н Емил Рогов е новият член на НС на НИПА от Съюза за стопанска инициатива.

30.03.2023

НИПА взе участие в годишната регионална среща за мирно уреждане на трудови спорове

НИПА участва в годишната среща за мирно уреждане на трудови спорове в гр. Будва, Черна гора

27.03.2023

Редовно заседание на НС на НИПА

Приети бяха Доклад за дейността на НИПА за 2022 г., отчет за изпълнението на бюджета и доклади с информация за КТС и КТД

14.12.2022

Редовно заседание на Надзорния съвет на НИПА

Доц. Валери Апостолов е новият ротационен председател на НС на НИПА

02.12.2022

Публикувани са данните за колективните трудови договори за трето тримесечие на 2022 г.

Информацията за действащите КТД за тримесечието е по основни показатели

28.11.2022

Регионална среща в Благоевград

Подписано бе споразумение за сътрудничество между НИПА и регионалните структури на КНСБ и КТ "Подкрепа" в област Благоевград

© Национален институт за помирение и арбитраж