A-
A
A+
12.12.2023

Заседание на Надзорния съвет на НИПА

Приета е Стратегия за развитие на НИПА в периода 2024-2026 г.

28.11.2023

Регионална среща със синдикати и работодатели от област Сливен и Ямбол

НИПА представи своята дейност пред представители на синдикати и работодатели в Сливен и Ямбол

20.11.2023

НИПА публикува данни за действащите КТД за трето тримесечие на 2023 г.

Публикувани са данните за колективните трудови договори за трето тримесечие на 2023 г.

23.10.2023

НИПА изготви информация за договорената с КТД МРЗ към 30.09.2023

Договореният с КТД на равнище „предприятие“ към 30.09.2023 г. размер на МРЗ е 1 199.27 лв.

23.10.2023

Председателят на НСИ доц. Атанас Атанасов получи плакет за принос в развитието на НИПА

Отличието е във връзка с 20-та годишнина от създаването на НИПА

09.10.2023

НИПА участва в Конференция в Златибор, Сърбия

Директорът на НИПА подчерта значението на институциите за доброволно уреждане на трудови спорове

27.09.2023

Редовно заседание на Надзорния съвет на НИПА

Приети са Програма за дейността на НИПА за 2024 г. и Годишен доклад за КТД

26.09.2023

Надзорният съвет на НИПА има нов член

Заместник-министър Десислава Стоянова е новият представител на държавата в НС на НИПА

21.08.2023

НИПА публикува данни за действащите КТД за второ тримесечие на 2023 г.

Публикувани са данните за колективните трудови договори за второто тримесечие на 2023 г.

04.08.2023

Минимална заплата, договорена с КТД към 30.06.2023 г.

НИПА изготви информация за договорената с КТД минимална заплата към 30.06.2023 г.

© Национален институт за помирение и арбитраж