A-
A
A+
30.03.2022

Надзорният Съвет на НИПА проведе редовно заседание

Проведе се първото за 2022 г. заседание на НС на НИПА

16.03.2022

Представяне на дейността на НИПА

НИПА представи своята дейност пред членове на ФСЗ към КНСБ

16.02.2022

ССИ определи нов член на НС на НИПА

Г-н Светлин Илиев е определен за член на НС на НИПА като представител на ССИ.

31.01.2022

Онлайн среща на Мрежата от агенции на доброволно решаване на трудови спорове

Обсъждане на инструмент за сравнителен анализ на ефективността на способите за доброволно уреждане на трудови спорове

15.12.2021

Проведе се редовно заседание на НС на НИПА

За председател на НС за 2022 г. бе избрана г-жа Валентина Зартова (БТПП)

06.12.2021

Уебминар за базите данни за КТД в ЕС

Обменен бе опит относно поддържането на национални регистри и статистика за КТД в Европейския съюз.

02.12.2021

НИПА публикува данни за действащите КТД за третото тримесечие на 2021 г.

Данните за действащите КТД са ревизирани съобразно новопостъпилата информация

02.12.2021

Съюзът за стопанска инициатива определи г-жа Мария Петрова за член на НС на НИПА

Г-жа Мария Петрова, главен секретар на ССИ, е новият член на НС на НИПА.

16.11.2021

НИПА публикува данни за колективите трудови спорове 2020-2010

Информацията е публикувана в раздел "База данни за колективни трудови договори и колективни трудови спорове"

16.11.2021

НИПА разработи нов модул за справки за действащи КТД на равнище "предприятие"

Модулът генерира онлайн справки с информация за действащите колективни трудови договори

© Национален институт за помирение и арбитраж