A-
A
A+
21.12.2020

НИПА публикува предварителни данни за постигнати договорености с КТД към 30.09.2020 г.

Докладите съдържат информация относно договореностите за МРЗ и възнагражденията за извънреден труд над минимално установените.

15.12.2020

Редовно заседание на НС на НИПА

НС на НИПА проведе онлайн заседание

18.11.2020

НИПА публикува данни за действащите КТД за трето тримесечие на 2020 г.

Данните за действащите КТД за трето тимесечие на 2020 са достъпни в раздел "База данни за КТД и КТС"

29.09.2020

Редовно заседание на Надзорния съвет

Членовете на НС обсъдиха внесения проект на Стратегия за развитие на НИПА 2021-2023 г

16.09.2020

Редовно заседание на НС на НИПА

За обсъждане беше внесен Проект на Стратегия за развитие на НИПА 2021-2023 г.

14.08.2020

Данни за действащи КТД за второ тримесечие на 2020 г.

НИПА публикува данните за действащи КТД за второ тримесечие на 2020 г.

16.07.2020

Редовно заседание на НС на НИПА

НС на НИПА прие Годишният доклад за дейността на НИПА за 2019 г. и отчета за изпълнението на бюджета.

15.07.2020

НС на НИПА одобри Годишния доклад за КТД и КТС за 2019 г.

Докладът съдържа информация за сключените и действащи КТД, за договорености в тях на равнище „предприятие“, сравнени за периода 2017-2019 г.

18.06.2020

Актуални данни за постигнатите договорености с КТД

НИПА публикува данни за постигнатите договорености в КТД за 2019 г.

28.02.2020

НИПА публикува онлайн данни за КТД и КТС за 2019 г.

Данните за КТД и КТС към 31.12.2019 г. са публикувани на сайта на НИПА

© Национален институт за помирение и арбитраж
powered by AVISTEX