A-
A
A+
14.12.2022

Редовно заседание на Надзорния съвет на НИПА

Доц. Валери Апостолов е новият ротационен председател на НС на НИПА

02.12.2022

Публикувани са данните за колективните трудови договори за трето тримесечие на 2022 г.

Информацията за действащите КТД за тримесечието е по основни показатели

28.11.2022

Регионална среща в Благоевград

Подписано бе споразумение за сътрудничество между НИПА и регионалните структури на КНСБ и КТ "Подкрепа" в област Благоевград

18.11.2022

Икономическият и социален съвет отличи директора на НИПА

Почетният знак на ИСС и грамота за принос в създаването на Закона за ИСС получи директорът на НИПА

09.11.2022

НИПА участва в уебинар на EUROFOUND

Представени бяха резултатите от пилотното изследване на договорените с КТД минимални запати

08.11.2022

Арбитраж по чл.14, ал.3 ЗУКТС в ИА "Автомобилна администрация"

Със споразумение приключи арбитражното производство в ИА "Автомобилна администрация"

31.10.2022

Арбитражно производство по чл.14, ал.3 ЗУКТС в "МБАЛ Добрич" АД

Арбитражната комисия постанови решение по чл.14, ал.3 ЗУКТС

25.10.2022

Регионални срещи в Стара Загора и Варна с цел популяризация дейността на НИПА

Проведе се среща с работодатели и синдикати в гр. Стара Загора и гр. Варна

17.10.2022

НИПА разработи образци на приложенията за посредничество и арбитраж

НИПА публикува електронни формуляри за посредничество и арбитраж

30.09.2022

НС на НИПА проведе редовно заседание

НС прие Програма за дейността на НИПА за 2023 г. и одобри Годишен доклад за КТД за 2021 г.

© Национален институт за помирение и арбитраж