A-
A
A+

НИПА публикува онлайн данни за КТД и КТС за 2019 г.

28.02.2020


Данните за вписаните в ИА "Главна инспекция по труда" колективни трудови договори и анекси към тях, както и за колективните трудови спорове, са публикувани онлайн в раздел "БАЗА ДАННИ ЗА КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ И КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ СПОРОВЕ" на интернет страницата на НИПА. Актуализирани към 31.12.2019 г. са данните за колективните трудови спорове за периода 2015-2019 г., за субектите на КТД, за сключените КТД, както и за основните характеристики на действащите към края на 2019 г. колективни трудови договори - http://www.nipa.bg/база-данни/


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж
powered by AVISTEX