A-
A
A+

НИПА с грамота от конкурса за "Добри практики" 2020 на ИПА

19.03.2021


Националният институт за помирение и арбитраж (НИПА) получи грамота от конкурса  "Добри практики" на Института по публична администрация (ИПА).
Конкурсът се организира ежегодно с цел насърчаване на администрациите, които прилагат добри и иновативни практики, допринасят за реализиране на Стратегията за развитие на държавната администрация и Стратегията за развитие на електронното управление.
НИПА участва в конкурса с разработената Онлайн база данни за колективни трудови договори и колективни трудови спорове в категория "Технологични решения за открито управление". Базата данни съдържа общо достъпна онлайн информация за колективно трудово договаряне в Република България, в това число статистически значима информация за броя на сключените и действащи КТД и анекси към тях на територията на страната, както и за постигнатите в тях договорености. В издадения сборник "Добри практики" от ИПА е публикувана информация за практиката на НИПА.


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж
powered by AVISTEX