A-
A
A+

НИПА се нареди сред най-прозрачните институции в страната

11.05.2021


Националният институт за помирение и арбитраж се нареди сред най-прозрачните институции страната в проучване на  „Програма за достъп до информация“ (ПДИ).

Според резултатите в „Граждански одит на активната прозрачност 2021“ НИПА се нарежда на трето място в Държавни органи - Изпълнителна власт - Изпълнителни агенции. Проучването е извършено в рамките на проект Форум „Достъп до информация“ с финансовата подкрепа на Фонд "Активни граждани" по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

В хода на изследването са прегледани и оценени страниците на 563 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти и независими органи на власт. Целта на проучването е да се оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ за активно публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж
powered by AVISTEX