A-
A
A+

Редовно заседание на Надзорния съвет на НИПА

14.12.2022


Под ръководството г-жа Валентина Зартова, председател на Надзорния съвет, бе проведено редовно заседание на Надзорният съвет на НИПА. Директорът на НИПА представи информация за проведените от НИПА две арбитражни производства за определяне на минимално необходими дейности, които следва да се изпълняват по време на стачка в "МБАЛ Добрич" АД и Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Обсъден и приет за сведение, с направените корекции и бележки, бе проектът на Ръководство за административно обслужване на процедурите по посредничество и арбитраж от НИПА. Приет бе отчет за изпълнението през 2022 г. на актуализираната Програма за популяризация на дейността на НИПА, и бе утвърдена Програмата за 2023 г. Прието бе предложението за тържествено открито заседание на Надзорния съвет през м. април 2023 г. за отбелязване на 20-та годишнина от създаването на института, и бе приет План за работата на НС на НИПА за първото полугодие на 2023 г. Надзорният съвет единодушно избра за свой председател на ротационен принцип доц. Валери Апостолов, а за заместник-председатели - г-жа Румяна Георгиева и проф. Емил Мингов.


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж