A-
A
A+

НИПА разработи образци на приложенията за посредничество и арбитраж

17.10.2022


За улеснение на страните по колективен трудов спор НИПА разработи и публикува електронни формуляри за попълване и изпращане онлайн на Приложенията към Правилата за посредничество и арбитраж при уреждане на колективни трудови спорове от НИПА (ПОПАУКТСНИПА), както и примерно искане за откриване на процедура по посредничество. Електронните формуляри са достъпни от главното меню на началната интернет страница на НИПА, както и от връзката по-долу

Образци на документи за посредничество и арбитраж от НИПА


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж