A-
A
A+

Редовно заседание на НС на НИПА

16.07.2020


На 15 юли 2020 г. се проведе редовно заседание на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж. Под ръководството на заместник-председателя на НС г-жа Валентина Зартова бяха приети Годишния доклад за дейността на НИПА за 2019 г., Отчета за дейността на Надзорния съвет, Отчета за изпълнението на бюджета на института за 2019 г. и Плана за работа на НС за второто полугодие на 2020 г. Обсъден и приет беше Доклада за колективните трудови договори и колективните трудови спорове за 2019 г. 


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж
powered by AVISTEX