A-
A
A+

Данни за действащи КТД за второ тримесечие на 2020 г.

14.08.2020


В раздел "База данни за колективни трудови договори и колективни трудови спорове" е публикувана информация за основните характеристики на действащите колективни трудови договори за второто тримесечие на 2020 г. по икономически дейности, икономически сектори, големина на предприятията, териториално разположение, както и данни за покритието на КТД.


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж
powered by AVISTEX