A-
A
A+

НИПА публикува предварителни данни за постигнати договорености с КТД към 30.09.2020 г.

21.12.2020


НИПА представи два доклада въз основа на наличната в НИПА информация за постигнатите договорености относно минималната работна заплата и заплащането на извънредния труд между работодатели и организации на работници и служители, съдържащи се в действащите колективни трудови договори (КТД) на равнище „предприятие“ към 30.09.2020 г. Данните в доклада са въз основа на създадената онлайн информационна система за КТД и колективни трудови спорове (КТС) на интернет страницата на НИПА - http://www.nipa.bg/база-данни/, която анализира близо 100 от договореностите между страните по КТД. 

Докладът с анализ на постигнатите договорености по отношение на минималната работна заплата е изготвен във връзка с Предложението на ЕК от 28.10.2020 г. за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно адекватните минимални работни заплати в Европейския Съюз. Докладът с информация относно постигнатите договорености относно заплащането на извънредния труд е по повод измененията и допълненията на Кодекса на труда. Докладите са достъпни в раздел "Анализи".

В раздел "База данни за КТД и КТС" е публикувана актуализирана справка за действащите КТД и наетите лица в техния обхват, вкл. тяхното разпределение по общини.


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж
powered by AVISTEX