A-
A
A+

Годишни данни за действащите КТД в периода 2011-2020 г.

02.03.2021


Годишните данни за действащите колективни трудови договори за периода 2011 - 2020 г. са публикувани в раздел "База данни за колективни трудови договори и колективни трудови спорове" - "Действащи КТД" - "Основни данни". Информацията за основните характеристики на действащите колективни трудови договори по икономически дейности, икономически сектори, големина на предприятията, териториално разположение, както и данни за покритието на КТД е актуализирана към 18.02.2021 г. Актуализирана е и информацията по тримесечия за периода 2017 - 2020 г. Всички данни са ревизирани съобразно новопостъпилата информация.


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж
powered by AVISTEX