A-
A
A+

Редовно заседание на НС на НИПА

29.03.2021


На 25.03.2021 г., от 15:00 ч., чрез видеоконферентна връзка, се проведе редовно заседание на Надзорния съвет (НС) на НИПА от разстояние. След обсъждане се приеха единодушно: Годишен доклад за дейността на НИПА за 2020 г., Отчет за касовото изпълнение на бюджета на НИПА към 31.12.2020 г., както и Отчет за работата на НС през 2020 г. Проведе се дискусия по предварителния Доклад за колективни трудови спорове и проведени процедури по посредничество и арбитраж от НИПА в периода 2010-2020 г.


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж
powered by AVISTEX