A-
A
A+

Редовно заседание на НС на НИПА

22.06.2021


На редовното заседание на Надзорния съвет на НИПА под председателството на проф. Емил Мингов, бе представена разработената от НИПА онлайн справка за действащ колективен трудов договор на равнище "предприятие" по ЕИК. Бе приет Годишният доклад за колективни трудови договори за 2020 г., както и отчет за дейността на Института към м. юни 2021 г. Одобрена бе Актуализираната програма за популяризация на дейността на НИПА. Одобрен бе доклад от проведена онлайн международна среща на агенциите за доброволно уреждане на трудови спорове от Западните Балкани. Членовете на НС на НИПА приеха и план за своята работа за второто полугодие на 2021 г.


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж