A-
A
A+

Доц. Валери Апостолов, д-р по икономика, е определен за член на НС на НИПА от КТ "ПОДКРЕПА"

19.08.2021


Президентът на КТ "ПОДКРЕПА" инж. Димитър Манолов, съгласно чл.4а, ал.5 ЗУКТС, с писмо НС-00004 от 19.08.2021 г. е определил за член на Надзорния съвет на НИПА, доц. д-р по икономика Валери Апостолов, на мястото на г-жа Паунита Петрова.

Валери Апостолов е конфедерален секретар на КТ "Подкрепа" и Президент на Синдикат "Висше образование" към КТ "Подкрепа". Доцент, доктор по икономика, ръководител на катедра "Човешки ресурси и социална защита" в Университета за национално и световно стопанство, магистър по право от Варненския свободен университет. Заемал е длъжности и е работил като: инспектор и финансов ревизор (1991-1992), директор (1992-2000) в районно управление „Социално осигуряване“ Кърджали; главен директор на Столично управление „Социално осигуряване“ (2000-2001); заместник-министър на труда и социалната политика и Управител на фонд „Условия на труд“ (2001-2005). Заместник-председател на Сметната палата на Република България (2011-2014). Член и председател на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж (2002-2003). Посредник и арбитър към НИПА. Ползва английски, руски и френски език.


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж