A-
A
A+

Представяне на дейността на НИПА

16.03.2022

По покана на Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ, Националният институт за помирение и арбитраж представи своята дейност пред членовете на федералния съвет. Ползвайки предвидените дейности от Програмата за популяризация на дейността на НИПА, пред участниците бяха разяснени законовата уредба, функциите и дейността на НИПА по доброволното уреждане на колективните трудови спорове. Възможностите на информационния ресурс за подпомагане на процеса на колективно трудово договаряне, както и разработените справочни модули за КТД бяха показани директно на интернет страницата на Института. На членовете на ФСЗ бяха предоставени брошури и материали, вкл. преводи на издания на МОТ, в областта на уреждането на колективни трудови спорове и колективното трудово договаряне.


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж