A-
A
A+

Публикувани са данните за колективните трудови договори за трето тримесечие на 2022 г.

02.12.2022


Публикувана е информация за основните характеристики на действащите колективни трудови договори за трето тримесечие на 2022 г. по икономически дейности, икономически сектори, големина на предприятията, териториално разположение, както и данни за покритието на КТД. Данните за предходните тримесечия са ревизирани съобразно новопостъпилата информация. Информацията е достъпна в раздел "База данни за колективни трудови договори и колективни трудови спорове".


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж