A-
A
A+

НИПА публикува данни за действащите КТД към 31.12.2022 г. и КТС за периода 2010-2022 г.

10.04.2023


В раздел "База данни за колективни трудови договори и колективни трудови спорове" е публикувана основна информация за действащите колективни трудови договори за 2022 г. по икономически дейности, икономически сектори, големина на предприятията, териториално разположение, както и данни за обхвата на КТД, сключени на равнище "предприятие" за периода 2022-2011 г. Публикувани са и данни по тримесечия за периода 2022-2017 г. Публикувана е и информация за колективните трудови спорове за периода 2010-2022 г., която представя данни на регистрираните от НИПА КТС, тяхното разпределение различните показатели, както и  за предмета на спора (трудови възнаграждения, условия на труд, отпуски и др.), неговия вид (спор за права или спор за интереси), обявените действия за постигане на исканията по КТС, предприетите действия по неговото уреждане, вкл. стачни действия, както и относителните показатели за изгубени работни дни поради стачки и участвали работници на 1000 наети лица. Част от информацията систематизира начините за уреждане на КТС и резултата от тях.


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж