A-
A
A+

Публикувани са основните данни за действащите колективни трудови договори към 31.12.2023 г.

18.03.2024


В раздел "База данни за колективни трудови договори и колективни трудови спорове" е публикувана основна информация за действащите колективни трудови договори за 2023 г. по равнища на договаряне, икономически дейности, икономически сектори, големина на предприятията, териториално разположение, както и данни за обхвата на КТД, сключени на равнище "предприятие" за периода 2023-2011 г. Потребителите имат възможност да ползват и данни по тримесечия за периода 2023-2017 г., както и визуализация чрез графики за динамиката на основните показатели.


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж