A-
A
A+

НИПА участва в Конференция в Златибор, Сърбия

09.10.2023


По покана от г-н Ивица Лазович (Ivica Lazovic), директор на Републиканската Агенция за Мирно Разрешаване на Трудови Спорове на Република Сърбия (РАМРТС) директорът на НИПА Владимир Бояджиев, председателят на НС на НИПА доц. Валери Апостолов и членът на УС на Българската асоциация по трудово право и обществено осигуряване (БАТПОО) и член на НС на НИПА Жасмина Саръиванова взеха участие в организираната от Асоциацията по трудово право и социално осигуряване на Република Сърбия тридневна конференция в гр. Златибор в периода 04-07 октомври 2023 г. Основната тема на конференцията бе „Трудовото право в законодателството и практиката“. Конференцията бе организирана със съдействието на представителството на МОТ в Белград и Републиканската агенция за мирно разрешаване на трудови спорове на Република Сърбия. Пред присъстващите над 100 участника в конференцията от научните среди, правните факултети на различни университети в Република Сърбия, съдии, представители на работодателски и синдикални организации, посредници и арбитри, директорът на НИПА поздрави участниците, като подчерта значението на институциите за доброволно уреждане на колективни трудови спорове в системата от трудови отношения и колективното договаряне. На организираната кръгла маса за обмен на опит по въпроси, свързани с доброволното уреждане на трудови спорове с участието на представители на институции за уреждане на трудови спорове от Република Черна гора, Република Сръбска в Босна и Херцоговина и Република Сърбия, бяха дискутирани предизвикателствата пред нормативната уредба и практика в страните от Западните Балкани. НИПА сподели практика и опит по съдействие за уреждане на колективни трудови спорове. Внимание бе отделено и на възможностите за сътрудничество между агенциите и институциите за уреждане на трудови спорове.
Информация за конференцията на сайта на РАМРТС.


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж