A-
A
A+

НИПА публикува данни за действащите КТД за второ тримесечие на 2023 г.

21.08.2023


Публикувана е информация за основните характеристики на действащите колективни трудови договори за второто тримесечие на 2023г. по икономически дейности, икономически сектори, големина на предприятията, териториално разположение, както и данни за покритието на КТД. Данните за предходните тримесечия са ревизирани съобразно новопостъпилата информация. Информацията е достъпна в раздел "База данни за колективни трудови договори и колективни трудови спорове".


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж