A-
A
A+

НИПА публикува основна информация за действащите КТД към 31 март 2024 г.

21.05.2024


Публикувана е информация за основните характеристики на действащите колективни трудови договори за първото тримесечие на 2024 г. по икономически дейности, икономически сектори, големина на предприятията, териториално разположение, както и данни за покритието на КТД. Публикувана е за пръв път и информация за споразуменията за държавния служител. Данните са достъпни в раздел "База данни за колективни трудови договори и колективни трудови спорове".


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж