A-
A
A+

НИПА публикува данни за действащите КТД за първо тримесечие на 2021 г.

21.06.2021


В раздел "База данни за колективни трудови договори и колективни трудови спорове" е публикувана информация за основните характеристики на действащите колективни трудови договори за първото тримесечие на 2021 г. по икономически дейности, икономически сектори, големина на предприятията, териториално разположение, както и данни за покритието на КТД. Данните за предходните тримесечия са актуализирани съобразно новопостъпилата информация.


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж