A-
A
A+

Редовно заседание на Надзорния съвет на НИПА

28.09.2021


На 28.09.2021 г. се проведе редовното заседание на Надзорния съвет (НС) на НИПА. Под председателството на проф. Емил Мингов бяха приети отчет за изпълнението на Плана на НС за първото полугодие на 2021 г., междинен отчет за изпълнението на бюджета на института към 31.08.2021 г., както и Програма за дейността на института за 2022 г.
Директорът на НИПА Владимир Бояджиев представи и разработения доклад за колективни трудови спорове, който съдържа информация за регистрираните от НИПА КТС в периода 2010-2020 г. 


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж