A-
A
A+

Регионална среща в Благоевград

28.11.2022


На 28 ноември 2022 г. се проведе среща с представители на социалните партньори в област Благоевград по програмата за популяризация дейността на Национален институт за помирение и арбитраж (НИПА), приета от Надзорния съвет през м. март 2022 г. Информационната кампания за повишаване на обществената осведоменост за дейността и функциите на института има за цел да представи пред регионалните организации на работниците и служителите, и на работодателите, както и пред представители на териториалните структури на институциите на пазара на труда законовите правомощия, функции и възможности на НИПА да съдейства за уреждане на колективни трудови спорове, както и резултатите от анализа на колективните трудови договори. Доцент Валери Апостолов, член на НС на НИПА и ръководител катедра "Човешки ресурси и социална защита" в УНСС, откри срещата и представи пред участниците етапите в развитието ни института, историята на уреждането на трудови спорове в България и необходимостта от създаването на НИПА. Директорът на НИПА Владимир Бояджиев и Марияна Иванова, специалист в НИПА, представиха функциите на института, новите разпоредби в Правилника за устройството и дейността на НИПА и новите Правила за посредничество и арбитраж, приети от Надзорния съвет.  Представителите на регионалните структури на социалните партньори и институциите на пазара на труда в областта бяха запознати и с възможностите на базата данни за КТД и справочните модули, разработени от НИПА.
Подписано бе споразумение за сътрудничество между НИПА и регионалните структури на КНСБ и КТ "Подкрепа" в област Благоевград.


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж