A-
A
A+

Редовно заседание на Надзорния съвет

29.09.2020


На 29 септември 2020 г. се проведе редовно заседание на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж. Под ръководството на председателя на НС г-н Николай Недев бяха обсъдени предложения по внесения проект на Стратегия за развитие на НИПА 2021-2023 г. След задълбочена дискусия по изразените мнения и предложения, Надзорният съвет на НИПА прие Стратегията по принцип, като членовете на НС взеха решение да гласуват окончателния текст на Стратегията след отразените бележки на заседанието, планирано за месец декември. НС обсъди и възможностите за организиране на заседанията си дистанционно, в онлайн среда.


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж
powered by AVISTEX