A-
A
A+

НИПА публикува данни за действащите КТД за трето тримесечие на 2020 г.

18.11.2020


В раздел "База данни за колективни трудови договори и колективни трудови спорове" е публикувана информация за основните характеристики на действащите колективни трудови договори за третото тримесечие на 2020 г. по икономически дейности, икономически сектори, големина на предприятията, териториално разположение, както и данни за покритието на КТД. Данните за предходните тримесечия на 2020 г. са ревизирани съобразно новопостъпилата информация.


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж
powered by AVISTEX