A-
A
A+

НИПА публикува основните данни за действащите КТД за първо тримесечие на 2022 г.

09.06.2022


В раздел "База данни за колективни трудови договори и колективни трудови спорове" е публикувана информация за основните характеристики на действащите колективни трудови договори за първо тримесечие на 2022 г. по икономически дейности, икономически сектори, големина на предприятията, териториално разположение, както и данни за покритието на КТД. Данните за предходните тримесечия са ревизирани съобразно новопостъпилата информация.


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж