A-
A
A+
12.04.2013

Нови посредници и арбитри към НИПА

Националния институт за помирение и арбитраж обнародва списъци на новите посредници и арбитри

03.03.2013

НИПА публикува първия месечен бюлетин за КТД

Целта на информационния бюлетин е да бъде представена статистическа информация за колективното трудово договаряне в страната

27.02.2013

Международно сътрудничество с MI (Швеция)

Бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между Националната служба по медиация на Швеция и НИПА

26.02.2013

Заседание на НС на НИПА

Бяха обсъдени предложенията от страна на представителните организации на работниците и служителите и на държавата за включване на техни представители в списъците на посредниците и арбитрите към НИПА

19.12.2012

НИПА и ОбСТС Вpаца пpоведоха съвместна сpеща

Темата на срещата бе „Популяризиране на дейността на Националния институт за помирение и арбитраж и на добрите практики за уреждане на колективни трудови спорове на регионално и национално ниво, както и на страните от ЕС”

24.09.2012

НИПА с престижна номинация

Институтът намери място сред осемте водещи институции в областта на прозрачността и откритостта за гражданите

26.06.2012

Надзорният съвет на НИПА проведе редовно заседание

Представен бе актуализиран анализ на проведените от НИПА процедури по посредничество и арбитраж в периода 2003 - м.юни 2012 г.

11.06.2012

НИПА проведе специализирано обучение

Форумът бе посветен на проблемите и предизвикателствата в досегашната практика на Института

08.05.2012

НС на НИПА прие актуалзирани Правила за посредничество и арбитраж

Проектът за изменение и допълнение на Правилата бе предмет на обсъждане в рамките на три заседания на НС

02.05.2012

Международен семинар със съдействието на МОТ

Семинарът бе организиран в рамките на проект „Подкрепа на МТСП на Република България за развитие на човешките ресурси в страните от Югоизточна Европа"

© Национален институт за помирение и арбитраж