A-
A
A+
16.09.2020

Редовно заседание на НС на НИПА

За обсъждане беше внесен Проект на Стратегия за развитие на НИПА 2021-2023 г.

14.08.2020

Данни за действащи КТД за второ тримесечие на 2020 г.

НИПА публикува данните за действащи КТД за второ тримесечие на 2020 г.

16.07.2020

Редовно заседание на НС на НИПА

НС на НИПА прие Годишният доклад за дейността на НИПА за 2019 г. и отчета за изпълнението на бюджета.

15.07.2020

НС на НИПА одобри Годишния доклад за КТД и КТС за 2019 г.

Докладът съдържа информация за сключените и действащи КТД, за договорености в тях на равнище „предприятие“, сравнени за периода 2017-2019 г.

18.06.2020

Актуални данни за постигнатите договорености с КТД

НИПА публикува данни за постигнатите договорености в КТД за 2019 г.

28.02.2020

НИПА публикува онлайн данни за КТД и КТС за 2019 г.

Данните за КТД и КТС към 31.12.2019 г. са публикувани на сайта на НИПА

10.12.2019

Редовно заседание на НС на НИПА

Проведе се редовно заседание на НС на НИПА

26.11.2019

Експерти на НИПА взеха участие в семинар за колективното договаряне

Експерти на НИПА взеха участие в семинар за колективното договаряне

27.09.2019

Надзорният съвет на НИПА проведе редовно заседание

НС на НИПА прие Програма за дейността на института за 2020 г.

24.09.2019

Представяне на базата данни на НИПА за КТД и КТС в КНСБ

НИПА представи създадения информационен ресурс за КТД и КТС в КНСБ

© Национален институт за помирение и арбитраж
powered by AVISTEX