A-
A
A+
25.07.2022

Издаден е нов Правилник за устройството и дейността на НИПА

В СИЛА Е НОВ ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

30.06.2022

Редовно заседание на НС на НИПА

НС на НИПА проведе редовно заседание

23.06.2022

Среща по Програмата за популяризация на дейността на НИПА

Проведе се регионална среща с работодатели и синдикати от Област Бургас

09.06.2022

НИПА публикува основните данни за действащите КТД за първо тримесечие на 2022 г.

Данните за действащите КТД са по икономически дейности и сектори, големина на предприятията и териториално разположение.

08.06.2022

Анализ на постигнатите договорености относно МРЗ с КТД

Анализът представя информация към 31.12.2021 г. и края на предходните четири години

07.06.2022

02-03.06.2022 г. Програма за популяризация на дейността на НИПА

Проведе се среща със социалните партньори в сектор "Земеделие"

30.03.2022

Надзорният Съвет на НИПА проведе редовно заседание

Проведе се първото за 2022 г. заседание на НС на НИПА

16.03.2022

Представяне на дейността на НИПА

НИПА представи своята дейност пред членове на ФСЗ към КНСБ

16.02.2022

ССИ определи нов член на НС на НИПА

Г-н Светлин Илиев е определен за член на НС на НИПА като представител на ССИ.

31.01.2022

Онлайн среща на Мрежата от агенции на доброволно решаване на трудови спорове

Обсъждане на инструмент за сравнителен анализ на ефективността на способите за доброволно уреждане на трудови спорове

© Национален институт за помирение и арбитраж