A-
A
A+
11.05.2021

НИПА се нареди сред най-прозрачните институции в страната

Според резултатите в „Граждански одит на активната прозрачност 2021“ НИПА се нарежда на трето място

29.03.2021

Редовно заседание на НС на НИПА

Приети са Годишен доклад за дейността на НИПА за 2020 г., Отчет за изпълнението на бюджета и Отчет за работата на НС.

23.03.2021

НИПА публикува данни за субектите на КТД и сключените КТД и Анекси към тях към 31.12.2020 г.

Актуална информация към 31.12.2020 г. е достъпна онлайн в раздел "База данни за КТД и КТС" на НИПА.

19.03.2021

НИПА с грамота от конкурса за "Добри практики" 2020 на ИПА

Институтът се включи в категория "Технологични решения за открито управление"

02.03.2021

Годишни данни за действащите КТД в периода 2011-2020 г.

НИПА публикува годишни данни за основните показатели на действащите КТД през 2020 г.

21.12.2020

НИПА публикува предварителни данни за постигнати договорености с КТД към 30.09.2020 г.

Докладите съдържат информация относно договореностите за МРЗ и възнагражденията за извънреден труд над минимално установените.

15.12.2020

Редовно заседание на НС на НИПА

НС на НИПА проведе онлайн заседание

18.11.2020

НИПА публикува данни за действащите КТД за трето тримесечие на 2020 г.

Данните за действащите КТД за трето тимесечие на 2020 са достъпни в раздел "База данни за КТД и КТС"

29.09.2020

Редовно заседание на Надзорния съвет

Членовете на НС обсъдиха внесения проект на Стратегия за развитие на НИПА 2021-2023 г

16.09.2020

Редовно заседание на НС на НИПА

За обсъждане беше внесен Проект на Стратегия за развитие на НИПА 2021-2023 г.

© Национален институт за помирение и арбитраж