A-
A
A+
27.09.2021

Експерти на НИПА участваха в семинар на Младежката мрежа на СИВ Подкрепа

Пред присъстващите бе представен справочният модул за колективни трудови договори по ЕИК на равнище предприятие

24.08.2021

НИПА публикува данни за действащите КТД за второто тримесечие на 2021 г.

Информацията за действащите КТД за второто тимесечие на 2021 са достъпни в раздел "База данни за КТД и КТС"

19.08.2021

Доц. Валери Апостолов, д-р по икономика, е определен за член на НС на НИПА от КТ "ПОДКРЕПА"

доц. Валери Апостолов, д-р по икономика, конфедерален секретар на КТ "Подкрепа" замества г-жа Паунита Петрова в НС на НИПА.

03.08.2021

Госпожа Жасмина Саръиванова е определена за нов член на НС на НИПА от БСК

Жасмина Саръиванова, експерт, "Защита на работодателските интереси", ще заеме мястото на Мария Минчева в НС на НИПА

28.06.2021

НИПА разработи онлайн модул „СПРАВКА ПО ЕИК НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ДЕЙСТВАЩ КТД“

От днес, 28 юни 2021 г., онлайн модулът е достъпен и функциониращ на интернет страницата на НИПА

23.06.2021

Годишен доклад за КТД 2020

НИПА публикува Годишния доклад за колективни трудови договори за 2020 г.

22.06.2021

Редовно заседание на НС на НИПА

Приет бе Годишен доклад за КТД за 2020 г. и Актуализирана програма за популяризация на дейността на НИПА

21.06.2021

НИПА публикува данни за действащите КТД за първо тримесечие на 2021 г.

Данните за действащите КТД за първо тимесечие на 2021 са достъпни в раздел "База данни за КТД и КТС"

01.06.2021

Онлайн среща на Мрежата от агенции за мирно уреждане на трудови спорове

Директорът на НИПА Владимир Бояджиев запозна участниците с работата на института за последната година в условията на пандемия

11.05.2021

НИПА се нареди сред най-прозрачните институции в страната

Според резултатите в „Граждански одит на активната прозрачност 2021“ НИПА се нарежда на трето място

© Национален институт за помирение и арбитраж