A-
A
A+
19.04.2019

Форум на КНСБ "Правото на сдружаване и колективно договаряне"

Директорът на НИПА взе участие във форум, организиран от КНСБ и Фондация "Фридрих Еберт" по повод 100 годишния юбилей на МОТ

25.03.2019

Международна конференция „Арбитраж – нови предизвикателства“

Марияна Иванова, главен експерт в НИПА изнесе доклад, посветен на арбитража при уреждане на колективни трудови спорове

19.03.2019

"Ден на отворените врати" на катедра "Икономическа социология" в УНСС

Директорът на НИПА представи възможностите за професионална реализация в НИПА пред студенти в УНСС

13.03.2019

Надзорният Съвет на НИПА проведе първото за 2019 г. редовно заседание

Приети бяха Годишния доклад за дейността за 2018 г. и Отчета за изпълнение на бюджета на НИПА

12.12.2018

Проведе се редовно заседание на Надзорния съвет на НИПА

Надзорният съвет на НИПА проведе последното за 2018 г. редовно заседание

04.12.2018

НИПА представи анализ на колективното трудово договаряне в област Шумен

Според данните Област Шумен се нарежда на девето място сред всички области в страната по брой сключени КТД

05.10.2018

Госпожа Валентина Зартова е определена за нов член на НС на НИПА от БТПП

С писмо вх.№ РД-16-7/05.10.2018 г. от г-н Цветан Симеонов, председател на БТПП, за нов член на Надзорния съвет на НИПА

18.09.2018

Проведе се редовно заседание на Надзорния съвет на НИПА

Под ръководството на председателя на НС на НИПА проф. Емил Мингов се проведе третото редовно заседание на Надзорния съвет

04.07.2018

Трета годишна среща на агенциите за мирно уреждане на трудови спорове от Западните Балкани, Аранжеловац, Република Сърбия

Директорът на НИПА Владимир Бояджиев взе участие в Третата годишна среща намрежата от агенции и институции за доброволно уреждане на трудови спорове

19.06.2018

Редовно заседание на Надзорния съвет на НИПА

Приети бяха План за работата на НС на НИПА за второто полугодие на 2018 г.

© Национален институт за помирение и арбитраж
powered by AVISTEX