A-
A
A+
08.11.2022

Арбитраж по чл.14, ал.3 ЗУКТС в ИА "Автомобилна администрация"

Със споразумение приключи арбитражното производство в ИА "Автомобилна администрация"

31.10.2022

Арбитражно производство по чл.14, ал.3 ЗУКТС в "МБАЛ Добрич" АД

Арбитражната комисия постанови решение по чл.14, ал.3 ЗУКТС

25.10.2022

Регионални срещи в Стара Загора и Варна с цел популяризация дейността на НИПА

Проведе се среща с работодатели и синдикати в гр. Стара Загора и гр. Варна

17.10.2022

НИПА разработи образци на приложенията за посредничество и арбитраж

НИПА публикува електронни формуляри за посредничество и арбитраж

30.09.2022

НС на НИПА проведе редовно заседание

НС прие Програма за дейността на НИПА за 2023 г. и одобри Годишен доклад за КТД за 2021 г.

30.09.2022

НИПА изготви Годишен доклад за КТД за 2021 г.

Докладът съдържа подробна информация за сключените и действащите КТД, както и за постигнатите договорености в тях.

31.08.2022

НИПА публикува данни за действащите КТД за второ тримесечие на 2022 г.

Данните за действащите КТД са по икономически дейности и сектори, големина на предприятията и териториално разположение.

25.07.2022

Издаден е нов Правилник за устройството и дейността на НИПА

В СИЛА Е НОВ ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

30.06.2022

Редовно заседание на НС на НИПА

НС на НИПА проведе редовно заседание

23.06.2022

Среща по Програмата за популяризация на дейността на НИПА

Проведе се регионална среща с работодатели и синдикати от Област Бургас

© Национален институт за помирение и арбитраж