A-
A
A+
15.07.2020

НС на НИПА одобри Годишния доклад за КТД и КТС за 2019 г.

Докладът съдържа информация за сключените и действащи КТД, за договорености в тях на равнище „предприятие“, сравнени за периода 2017-2019 г.

18.06.2020

Актуални данни за постигнатите договорености с КТД

НИПА публикува данни за постигнатите договорености в КТД за 2019 г.

28.02.2020

НИПА публикува онлайн данни за КТД и КТС за 2019 г.

Данните за КТД и КТС към 31.12.2019 г. са публикувани на сайта на НИПА

10.12.2019

Редовно заседание на НС на НИПА

Проведе се редовно заседание на НС на НИПА

26.11.2019

Експерти на НИПА взеха участие в семинар за колективното договаряне

Експерти на НИПА взеха участие в семинар за колективното договаряне

27.09.2019

Надзорният съвет на НИПА проведе редовно заседание

НС на НИПА прие Програма за дейността на института за 2020 г.

24.09.2019

Представяне на базата данни на НИПА за КТД и КТС в КНСБ

НИПА представи създадения информационен ресурс за КТД и КТС в КНСБ

11.07.2019

На среща в Българската стопанска камара НИПА представи базата данни за КТД и КТС

На среща в Българската стопанска камара директорът на НИПА, г-н Владимир Бояджиев, представи базата данни за КТД и КТС

28.06.2019

Международна конференция на БАТПОО "МОТ и България"

Директорът на НИПА участва в Международна конференция "МОТ и България - 100 години и занапред"

26.06.2019

НИПА представи онлайн базата данни за КТД и КТС

Надявам се, че базата данни ще бъде полезен за страните инструмент в процеса на колективно договаряне, каза директорът на НИПА

© Национален институт за помирение и арбитраж
powered by AVISTEX