A-
A
A+

НИПА създаде възможност за справки за КТД по икономически дейности А99 КИД-2008 на НСИ

22.05.2023


В помощ на информационното осигуряване на колективното трудово договаряне в справочните модули на НИПА за сключени и действащи колективни трудови договори е създадена нова възможност за генериране на данни за КТД по номенклатура А99 на икономическите дейности по КИД-2008 на НСИ. Допълнението към справочните модули ще позволи ползването на по-детайлна информация за колективните трудови договори не само по агрегирани икономически дейности номенклатура А21, а и по двуцифров код на икономическа дейност.


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж