A-
A
A+

НИПА разработи нов модул за справки за действащи КТД на равнище "предприятие"

16.11.2021


НИПА разработи нов модул за действащи КТД на равнище предприятие. Потребителите имат възможност да генерират онлайн справки в реално време за броя на действащите колективни трудови договори (КТД) и обхванатите от тях наети лица към конкретна дата. Модулът предоставя информация за действащите КТД по икономически дейности, икономически сектори (обществен/частен), големина на предприятията, статистическите райони, области и общини.

СПРАВКА ЗА ДЕЙСТВАЩИ КТД


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж