A-
A
A+

02-03.06.2022 г. Програма за популяризация на дейността на НИПА

07.06.2022


Националният институт за помирение и арбитраж (НИПА) разработи Актуализирана Програма за популяризация на дейността на института, която бе приета от Надзорния съвет през м. март 2022 г. На 2 и 3 юни 2022 г. се проведе среща с представители на браншовите синдикални организации и представители на работодатели в сектор "Земеделие" като част от информационна кампания за популяризиране на дейността на Националния институт за помирение и арбитраж. Информационната кампания цели повишаване на обществената осведоменост за дейността и функциите на института чрез участието на представители на работниците и служителите, на работодателите и на техните представителни организации, в дискусия за дейността, функциите и работата на НИПА. Г-жа Валентина Зартова (БТПП), председател на Надзорния съвет на НИПА, откри срещата и изтъкна предизвикателствата, пред които е изправен института в своята дейност. Проф. Емил Мингов, зам.-председател на Надзорния съвет на института, очерта законовите правомощия, функции и дейност в областта на посредничеството и арбитража, осъществявани от НИПА. Директорът на института Владимир Бояджиев и Мая Иванова, главен експерт, представиха пред участниците възможностите на базата от данни за колективни трудови договори и колективни трудови спорове, създадена от НИПА, както и разработените справочни модули за КТД.

Между НИПА и Федерацията на независимите синдикати от земеделието към КНСБ и Федерация "Земеделие и горско стопанство" към  КТ "Подкрепа" бе подписано споразумение за сътрудничество.


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж