A-
A
A+

Нова информация за договорените трудовите възнаграждения към 31.12.2022 г.

13.06.2023


В раздел "База данни за колективни трудови договори и колективни трудови спорове" е публикувана информация за основните характеристики на действащите колективни трудови договори за първо тримесечие на 2023г., както и постигнатите договорености относно трудовите възнаграждения за последните пет години, по икономически дейности, икономически сектори, големина на предприятията, териториално разположение, както и данни за покритието на КТД. Данните за предходните тримесечия са ревизирани съобразно новопостъпилата информация.


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж