A-
A
A+

Онлайн среща на Мрежата от агенции за мирно уреждане на трудови спорове

01.06.2021


На 1 юни, 2021 се проведе онлайн среща на Мрежата от институции за мирно уреждане на трудови спорове в Западните Балкани.
Участие в срещата, посветена на „Влиянието на пандемията от Ковид-19 върху разрешаването на спорове в Западните Балкани“, взеха директорите и представители на всички агенции за доброволно уреждане на спорове в региона, г-н Бернд Уайлд от Генерална дирекция „Заетост“ на Европейската комисия, г-жа Кристина Михеш, старши специалист по социален диалог и трудово право от Регионалния офис на МОТ в Будапеща и др.
Обсъдени бяха някои от проблемите, с които са се сблъсквали агенциите по време на изпълнението на дейностите си в условията на пандемия, както и добрите практики, възникнали в резултат от нея. Директорът на НИПА Владимир Бояджиев запозна участниците с работата на института за последната година в условията на пандемия и предизвикателствата, които са посрещнати при уреждането на колективните трудови спорове и колективното трудово договаряне.
Представена бе Платформата за заетост и социални въпроси 2 (ESAP 2) - регионален проект, финансиран от ЕС и реализиран съвместно от Съвета за регионално сътрудничество и Международната организация на труда (МОТ). ESAP 2 е продължение на проект на ESAP, реализиран в региона от 2016 до 2019 г. и има за цел да го надгради в частта „Разрешаване на спорове“.
Директорът на НИПА отправи към участниците някои предложения за подобряване на функционирането на Мрежата от институции за мирно уреждане на трудови спорове в Западните Балкани. Той предложи разработването на общ доклад от всички агенции, базиран на единен въпросник. Идеята за доклада бе принципно подкрепена от членовете на Мрежата и ще бъде обсъдена официално на следващата среща в Белград през октомври.


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж
powered by AVISTEX