A-
A
A+

НИПА публикува данни за колективите трудови спорове 2020-2010

16.11.2021


Националният институт за помирение и арбитраж (НИПА) публикува информация за ползване онлайн на основата на разработения Доклад за колективните трудови спорове (КТС) в България, регистрирани от НИПА в периода 2020-2010 г. Информацията представя броя на КТС, тяхната структура по икономически сектори (обществен/частен), икономически дейности, големина на предприятията, брой проведени стачки и др. Данните са генерирани от интегрираната база от данни на НИПА за КТД и КТС, която има за цел обезпечаване на информационните нужди при прилагане на мерки и политики в сферата на индустриалните отношения.

КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ СПОРОВЕ 2020-2010


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж