A-
A
A+

Доклад за колективните трудови спорове 2020-2010

30.09.2021


Националният институт за помирение и арбитраж (НИПА) разработи доклад с анализ на информацията за възникналите колективни трудови спорове в България, регистрирани от НИПА в периода 2020-2010 г. Докладът цели да осигури информация относно колективните трудови спорове, която да подпомогне дейността на държавната администрация, социалните партньори, европейските институции, Международната организация на труда (МОТ) и др. Анализът на данните в доклада има за основна цел да бъде в помощ на социалните партньори. Данни са генерирани от интегрираната база от данни на НИПА за КТД и КТС, която има за цел обезпечаване на информационните нужди при прилагане на мерки и политики в сферата на индустриалните отношения. Докладът на НИПА за колективните трудови спорове в периода 2020-2010 г. е одобрен от Надзорния съвет на проведеното редовно заседание на 28.09.2021 г.

Пълният текст на доклада е наличен на сайта на НИПА в раздел "Анализи".


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж