A-
A
A+

Заседание на Надзорния съвет на НИПА

12.12.2023


Надзорният съвет на Националния институт за помирение и арбитраж проведе своето последно редовно заседание за 2023 г. Под аплодисментите на членовете на Надзорния съвет директорът на НИПА Владимир Бояджиев връчи почетния плакет за принос в създаването и развитието на института на г-жа Снежана Славчева, по случай 20-та годишнина от създаването на НИПА, като подчерта нейният изключителен принос като представител на Българската стопанска камара (БСК) както в предварителната работа по разработката на нормативната уредба, регламентираща създаването и функциите института, така и в процеса на развитието и дейността на НИПА.
По предложение на председателя на НС доц. Валери Апостолов, членовете на НС отложиха за следващо заседание т.5 от Дневния ред относно избора на ротационен председател на Надзорния съвет. Надзорният съвет прие План за своята работа през първото полугодие на 2024 г., Отчет за изпълнението на програмата за популяризация на дейността на НИПА в периода 2020-2023 г. и нова Програма на информационна кампания за 2024 г. Приети бяха Отчет за изпълнението на Стратегията на НИПА в периода 2021-2023 г., както и Нова Стратегия за следващия тригодишен период 2024-2026 г. Директорът на НИПА докладва пред членовете на НС обстоятелствата и действията по повод искането за арбитраж по чл. 5 от ЗУКТС по колективен трудов спор в Софийска филхармония, както и последващото искане за откриване на процедура по посредничество от НИПА по същия спор. На НС на НИПА бе представен и доклада на Сметната палата за извършена последваща проверка за изпълнението на препоръките на проведения одит, в заключението на който се съдържа констатацията, че всички направени препоръки са изпълнени. 

  Покана за свикване на редовно заседание на НС на НИПА
1.  План за работа на НС на НИПА з периода 01.01.2024 - 30.06.2024 г.
2.  Отчет за изпълнението на Програмата за популяризация на дейността на НИПА. Програма на информационна кампания за 2024 г.
3. Отчет за изпълнението на Стратегията за развитие на НИПА 2021-2023 г.
4. Стратегия за развитие на НИПА 2024-2026 г.


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж