A-
A
A+

НС на НИПА проведе редовно заседание

30.09.2022


Надзорният съвет на НИПА проведе своето трето редовно заседание за 2022 г. Под ръководството на председателя на НС г-жа Валентина Зартова бяха обсъдени и приети Отчет за работата на Надзорния съвет за първата половина на 2022 г., Предварителен отчет за изпълнението на бюджета на НИПА към 30.09.2022 г., Проект на бюджет на НИПА за 2023 г. НС утвърди след обсъждане Програма за дейността на НИПА за 2023 г. Директорът на НИПА представи изготвения от института Годишен доклад за колективни трудови договори за 2021 г., който бе одобрен от членовете на НС.


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж